Részeg ember problémája

A részeg ember nem tudja bedugni a kapukulcsot a háza előtti lámpaoszlopba. Meglátja a rendőr, és megkérdi:
– Miért nem a kapu zárjába próbálja bedugni, bácsi?
– Mert ott sötét van és nem látok – feleli a részeg.